0909692566 [email protected]

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Tài khoản giao dịch 1:

  • Chủ tài khoản: Dương Ngọc Kim Sang
  • Ngân hàng Techcombank – chi nhánh Hồ Chí Minh
  • Số tài khoản: 19033894589015

Tài khoản giao dịch 2:

  • Chủ tài khoản: Dương Ngọc Kim Sang
  • Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Bình
  • Số tài khoản: 0071000732522