0909692566 [email protected]

Myth có quyền tạm dừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau: 

1. Khách hàng vi phạm quy định sử dụng host, website
2. Khách hàng thanh toán chậm 10 ngày.
3. Khách hàng không phản hồi / thay đổi nội dung website vi phạm từ host sau 10 ngày làm việc.

Myth cam kết hoàn tiền trong các trường hợp sau: 

1. Khách hàng không hài lòng với chất lượng dịch vụ hosting và yêu cầu hoàn tiền. Số tiền hoàn lại tương ứng với thời gian chưa dùng hosting.
2. Hosting của Myth gặp sự cố bất khả kháng: hệ thống thiệt hại do thiên tai hoặc nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý.

Quy trình hoàn tiền 

Thời gian 15 ngày làm việc tính từ khi khách hàng yêu cầu hoàn tiền. Quý khách vui lòng email đến [email protected] nội dung: yêu cầu hoàn tiền, mã hóa đơn: #số hóa đơn, thông tin xác nhận tiền hoàn lại của Myth (email hoặc nội dung chuyển khoản ngân hàng)

Quy trình dừng cung cấp dịch vụ:

Thời gian 10 ngày sau khi Myth thông báo đến khách hàng những sai phạm mà không được sửa chửa hoặc không có thông tin phản hồi, myth hosting sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ và giải quyết khiếu nại trong vòng 15 ngày làm việc. Sau thời gian khiếu nại, mọi dữ liệu của khách hàng sẽ được xóa.