0909692566 [email protected]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI MYTH.VN

Với Myth, chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, chúng tôi thấu hiểu việc bảo vệ các thông tin bảo mật của khách hàng vô cùng quan trọng. Bởi vì chúng tôi nhận thức được sự riêng tư nên được tôn trọng và trách nhiệm bảo mật thông tin thật sự rất cần thiết đối với khách hàng của mình.

Chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa bảo mật thông tin của bạn. Khi bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của Myth, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với chính sách bảo mật này.

1.Mục đích của việc thu thập thông tin

– Myth.vn thu thập thông tin của khách hàng để khởi tạo tài khoản, quản lý và xử lý khiếu nại, tranh chấp sau này (nếu có).
– Thông báo đến khách hàng các thay đổi, chính sách, chương trình khuyến mãi đến khách hàng thông qua email mà khách hàng đã cung cấp
– Liên hệ qua số điện thoại trong một số trường hợp cần thiết (hỗ trợ nhanh)

2.Thông tin chúng tôi thu thập là gì

Để thuận tiện cho quá trình hợp tác, bạn cần phải cung cấp một số thông tin cá nhân của mình, chúng tôi dễ dàng hỗ trợ và thực hiện các yêu cầu của bạn như: Họ tên, tuổi, số chứng minh thư, số điện thoại, email và địa chỉ cư trú

3.Cam kết về bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng không được chia sẻ sang bên thứ ba, ngoại trừ việc đăng ký domain, thông tin bao gồm: họ tên, số chứng minh thư, số điện thoại, email sẽ được cung cấp cho cơ quan đăng ký tên miền.

4.Các yêu cầu về sửa chữa thông tin

Trong trường hợp khách hàng có yêu cầu nào đối với thông tin cá nhân của mình (xóa, sửa), khách hàng vui lòng liên hệ [email protected] bằng email đăng ký trên hệ thống và nêu rõ yêu cầu.