* Hiện tại Myth.vn đang tiến hành nâng cấp máy chủ, dữ liệu của quý khách sẽ chuyển sang server có cấu hình mạnh hơn. Quý khách vui lòng không update dữ liệu mới (post bài, up hình…) thời gian từ 22h ngày 14/11/2017 đến 10h sáng ngày 16.11/2017 *…